تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکز

مرکز جراحی محدود شفا

تاریخچه مرکز

درباره مرکز جراحی محدود شفا همدان

در سال 1390 مرحوم آقای محمد باقر جابریان بنیاد خیریه اي بنام خود تاسیس نموده و در باغ شخصی به متراژ 2149 متر مربع، پس از اخذ پروانه  از شهرداری و طی توافق نامه‌ از جهاد کشاورزی با تشکیل شرکت شفاء گنجنامه همدان مرکز جراحی محدود شفاء را در قالب سهامی خاص و واگذاری سهام به سایر افراد (پزشک و غیر پزشک) بنا نمودند. ساختمان مذکور در 5 طبقه ساخته شد و در سال  1397 مرکز جراحي محدود شفاء فعالیت خود را با اعمال جراحی چشم ، جراحی فک و صورت، جراحی عمومی و جراحی گوش و حلق و بینی آغاز کرد.در حال حاضر 124 سهم از یک هزار سهم مرکز جراحی محدود شفاء متعلق به بنیاد خیریه جابريان می باشد.

 

 

 

کارکرد
دسترسی سریع

کارکرد پزشکان

بالا